Pravidla fotosoutěže

Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky nebo žák některé ze škol na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje.

Soutěžící prostřednictvím webového formuláře (vodajezivot.eu)  posílají originální fotografie na dané téma. Fotografie by měla být ve formátu “.jpg” a neměla by být větší než 10 MB. 

Každý jednotlivý soutěžící může na soutěžní web umístit max. 10 fotografií.

Téma soutěže je "Adaptace Prahy na změnu klimatu - důležitost vody ve městě".

Po nahrání fotografie soutěžícím probíhá schvalování, což by nemělo trvat déle než 24 h v pracovní dny. Budeme se snažit schvalovat i o víkendu, tak aby soutěžící viděli své fotografie na webu co nejdříve! 

Divácké hlasy za jednotlivé příspěvky soutěžícího se nesčítají.

Návštěvníci (diváci) pro fotografie hlasují na webu soutěže. Každý může hlasovat v daném dni 1x pro každou fotografii (příklad: pokud v daném dni bude zveřejněno na webu soutěže 100 fotografií - může divák udělit až 100 hlasů - jednotlivé fotografii však pouze 1 hlas v daný den). Další den může opět hlasovat, a takto po celou dobu konání fotosoutěže. Po skončení hlasování (14. 6. 2022, ve 12:00 h) se stanoví pořadí dle počtu  získaných hlasů.

Pro každou jednu fotografii může každý divák hlasovat pouze  jednou denně. Průběžný stav hlasování se zobrazuje na webu vodajezivot.eu.

Za soutěžní snímek se bude považovat také obraz/obrázek, jehož fotografie bude přihlášena do fotosoutěže. 

Divácký hlas pro fotografii se započítá okamžitě po kliknutí  na buton pro hlasování. Opětovný pokus o hlasování pro stejnou  fotografii nebude započítán.

Výherci budou zveřejněni po skončení soutěže na stránkách vodajezivot.eu.

Výhry získají soutěžící v pořadí na 1. - 10. místě pro všechny 3 kategorie zvlášť. Celkově tedy bude odměněno 30 soutěžních snímků s  nejvyšším počtem diváckých hlasů v jednotlivých kategoriích. Pro určení výsledného pořadí soutěže se každému soutěžícímu započítá pouze jeden výsledek - ten nejlepší.

Ceny pro jednotlivé výherce budou předány 16.6.2022 na akci Voda je život 2022 v parku Lannova. Sledujte prosím web akce, kde bude upřesněn čas vyhlášení výsledků a předání cen - zatím plánujeme, že to bude 16.6.2022 v 10:30 h na hlavním podiu. Jednotliví výherci budou e-mailem předem informováni o čase předávání cen a to na adresu uvedou při registraci do soutěže.


Ceny a kategorie:

Kategorie:

A/ jednotlivci do 10 let

B/ jednotlivci od 10 do 15 let

C/ jednotlivci od 15 let


Ceny pro jednotlivé kategorie:

• 1. cena - voucher v hodnotě 1.500 Kč na nákup zboží a služeb v e-shopu Fotoškoda

• 2. cena - voucher v hodnotě 1.000 Kč na nákup zboží a služeb v e-shopu Fotoškoda

• 3. cena - voucher v hodnotě 500 Kč na nákup zboží a služeb v e-shopu Fotoškoda

• 4. - 10. cena - věcné ceny 


Jednotlivé vítěze budeme informovat prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou uvedou při registraci.

Pokud  se soutěžící nebudou moci dostavit na slavnostní předání cen, mohou se  individuálně domluvit s Organizátorem (nejlépe e-mailem na info@vodajezivot.eu) na předání ceny, a to nejpozději  do 31. 8. 2022.

Pořadatelem akce je Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
Organizátor soutěže - Kristián spol. s r. o., Výstupní 6, 10100 Praha 10, tel. 226 201 630.

Organizátor i Pořadatel si vyhrazují právo provést změny pravidel nebo celou soutěž zrušit a to bez udání důvodu. Dále si vyhrazují právo rozhodnout o všech sporných případech.

V případě jakýchkoli nejasností či stížností se obracejte na Organizátora soutěže - e-mailem na adresu: info@vodajezivot.eu.

Soutěžící, který poskytne svou fotografii na webu soutěže, souhlasí  tímto krokem s pravidly soutěže. Pokud by si tento souhlas rozmyslel - má kdykoliv po dobu konání soutěže možnost svůj souhlas odvolat a to prostřednictvím
e-mailu: info@vodajezivot.eu a do předmětu mailu uvede "Odvolání souhlasu”. Poskytnuté osobní údaje budou použity jen a pouze pro účely této soutěže. Po skončení akce - nejpozději do 31. 8. 2022 budou veškeré údaje smazány. Poskytnuté soutěžní fotografie a videa budou použity na webu, facebooku a instagramu akce
Voda je život. Každý soutěžící si zodpovídá za své soutěžní příspěvky, zejména za to, že nejsou porušována pravidla GDPR a autorská práva. V případě jakýchkoli nejasností či problémů se obracejte na Organizátora prostřednictvím e-mailu: info@vodajezivot.eu.


Datum uveřejnění těchto pravidel: 18. 5. 2022.