Voda je život

Ve středu 26. června 2019 se na Karlově náměstí proběhne zábavně-vzdělávací akce pro školy a širokou veřejnost VODA JE ŽIVOT. 

Akci pořádá hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí, pod záštitou náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Petra Hlubučka (PDF) a starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové (PDF).

Akce je určena dětem, žákům základních i mateřských škol, studentů nižších tříd gymnázií i středních škol a učilišť, jejich rodičům, prarodičům a široké veřejnosti. 

Cílem kampaně je informovat veřejnost o dopadech klimatické změny a představuje způsoby, jak je možné se na tuto již probíhající změnu adaptovat. S touto skutečností se návštěvníci seznámí během interaktivních workshopů, kde se dozví, jaký význam pro ně má městská zeleň i obsah vody v půdě a co způsobí její poškození či nedostatek. Stejně tak se ale lidé dozví, jak vše ovlivnit ve prospěch přírody i svého zdraví.

Budeme si ale hlavně hrát a budeme se bavit!

O to se nám jistě postará moderátor Olda Burda se svými zábavnými hrami a soutěžemi.

Nebude ochuzena ani kulturní stránka – pro mladší děti máme připravenu od 10 h pohádku a pro všechny příchozí odpoledne od 15 h vystoupení a bubenickou show Tam- Tam Batucada.

Více informací naleznete zde: vodajezivot.eu a portalzp.praha.eu/evvo

Dopoledne od 9 do 13 hodin je určené především školám,
odpoledne od 13 do 18 hodin pak široké veřejnosti.

Učitelé, vychovatelé nebo další pedagogičtí pracovníci mohou přihlásit svůj kolektiv v našem formuláři – pro přihlášené bude připraven speciální dárek!

Přihlásit

Zapojte se do naší foto/video soutěže o zajímavé a hodnotné ceny!

Karlovo Náměstí 26.6.2019,
09:00 - 18:00

Registrace školy
 

Program akce Voda je život

Pokud plánujete účast na akci jako škola se svojí třídou, můžete si zaregistrovat čas příchodu, abychom se vám mohli dostatečně věnovat.

Program akce:


9:00 Zahájení akce
10:00 divadélko – pohádka:
O princezně, Luciášovi a makových buchtách
11:00 slavnostní vyhlášení výsledků foto/video soutěže – předání cen
15:00 vystoupení a bubenická show Tam- Tam Batucada
18:00 zakončení akce

V průběhu během celého dne – zajímavé soutěže a workshopy zejména s tematikou vody a zeleně ve městě, ale i zábavné hry pro děti i dospělé!

Akcí provází moderátor Olda Burda, který má připravené zajímavé hry o neméně zajímavé ceny!

Partneři akce

Spolupracující organizace a účinkující:

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav je organizace zabývající se zejména předpověďmi počasí a poskytující výstražnou službu a další služby v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie nebo kvalita ovzduší.

portal.chmi.cz

Ekodomov

Už 15 let je pro nás hlavním tématem zodpovědné nakládání s bioodpadem, a to i ve městě. Kompostování se stalo naší vášní, a i díky nám dnes může kompostovat opravdu každý. Protože nás baví předávat zkušenosti dál, pomáháme ostatním se zaváděním kompostování a vyrábíme kompostéry určené pro soukromé i komunitní kompostování. Svoji pozornost a péči věnujeme také dětem, pro které jsme v areálu Ekodomova vybudovali Šárynku –  vůbec první lesní školku v Čechách. Kromě toho už řadu let nabízíme mateřským a základním školám unikátní výukové programy zaměřené na ekologii.

www.ekodomov.cz

Rhyme

Jsme spolek RHYME, který je tvořen studentama převážně z Vysoké školy chemicko-technologické. Připravili jsme interaktivní výstavu o koloběhu pitné vody a zaměřili jsme se na lepší hospodaření s pitnou vodou v domácnosti. Během naší výstavy si návštěvníci sami zjistí, jak lze doma lepší pracovat s pitnou vodou.

rhyme.cz

Václav Strasser

Unikátní vystoupení s mýdlovými bublinami, ve kterém vám tento mág předvede, co vše se dá s bublinami podniknout…budete vtaženi do křehkého světa barev a třpytu mýdlových bublin v nejrůznějších velikostech,obměnách a tvarech... bubliny kouřové, obří, duhové a spoustu dalších triků.

www.bubbleshow-strasser.com

Aquacentrum Šutka

Aquacentrum Šutka je jedním z nejmodernějších plaveckých areálů v Praze i celé České republice.

Svým návštěvníkům nabízí nejen padesátimetrový krytý bazén, ale též vířivku, divokou řeku, 2 tobogány, vodopád, relaxační bazén, dětské brouzdaliště i bar s občerstvením. Pro milovníky wellness jsou v areálu k dispozici dvě finské sauny s venkovními ochlazovacími bazénky, dvě parní lázně, masáže a solárium. V letních měsících jsou k dispozici dvě venkovní terasa s překrásným výhledem na Prahu, v ostatních měsících si můžete užít mnoho zábavy a relaxace uvnitř našeho areálu.

Aquacentrum Šutka je otevřeno po celý rok. Celý areál je plně bezbariérový. K dispozici je zde 270 parkovacích míst či nedaleká autobusová zastávka „Čimický háj“. 

Více informací naleznete na www.sutka.eu nebo na www.facebook.com/AquacentrumSutka.

www.sutka.eu

Kruh zdraví - Dana Šťastná

Alternativní jídelna v centru Chrudimi pro vás připraví speciality ze  svého repertoáru, můžete zkusit i některá jídla sami připravit.

www.kruhzdravi.cz

Pražské služby

Každý odpad se snažíme v první řadě recyklovat, energeticky využívat a až pak EKOlogicky odstraňovat. 

Každý zaměstnanec dělá maximum pro NEPŘEKONATELNÝ SERVIS Pražských služeb, a.s.

www.psas.cz

AIESEC

AIESEC je největší  studenty řízená organizace na světě, která  přispívá společnosti rozvojem  mladých lidí a příležitostmi v  mezinárodním prostředí.

Naše vize: Mír a naplnění lidského potenciálu

aiesec.cz

Veolia - Přažské vodovody a kanalizace

Společnosti skupiny Veolia zásobují pitnou vodou celkem 3,6 miliónům   obyvatel v České republice  a více než 3 miliónům obyvatel poskytují   také kanalizační služby. Zákazníci mají k dispozici celkem 28   zákaznických center a 10 kontaktních míst.

www.veolia.cz/cs

Veselá věda

Jsme nezisková organizace, která pořádá ve městech po celé republice kroužky a příměstské tábory s vědeckou tématikou pro děti z 1. stupně základních škol. Naším posláním je popularizace vědy a techniky a probouzení zájmu o přírodní vědy a technické obory.

www.veselaveda.cz

Centrum FotoŠkoda

Centrum FotoŠkoda – vše kolem fotografie pod jednou střechou

www.fotoskoda.cz

Pomáhej chytře z.s.

Jsme nezisková organizace Pomáhej chytře z.s., která vznikla v květnu 2018.
Máme několik cílů, které se snažíme naplnit pomocí našich projektů.

Naše hlavní cíle jsou

  1. podpora volnočasových aktivit rodin s dětmi – portál KidiZones.eu
  2. využití moderních technologií pro větší bezpečnost našich blízkých (děti, senioři, dlouhodobě nemocní) – URGENT ID
  3. pomoc těm co pomáhají – pomoci s technologiemi a IT neziskovým organizacím

https://urgentid.cz
https://kidizones.eu

http://pomahejchytre.cz

Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum

Národní muzeum

Národní muzeum založené v roce 1818 je nejvýznamnější českou muzejní institucí. Zaměřuje se na široké spektrum vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických (archeologie, numismatika atd.) i uměleckých. Své sbírky spravuje a vystavuje v 17 objektech v Praze a celých Čechách.

Prahou za přírodou

Máte rádi přírodu? Baví Vás fotit? Pak se zastavte na stanovišti Národního muzea, kde zjistíte, jaká vodní zvířata můžete potkat ve svém okolí. Ukážeme si také, jak snadno sbírat pozorování přírody a zapojit se tak do přírodovědeckého výzkumu.

www.nm.cz

 

Kontakty

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
http://portalzp.praha.eu, www.praha.eu
ochranaklimatu.praha.eu
info@vodajezivot.eu