Voda je život

2021

16. června 2021 | 9.00–18.00 hodin
Vyšehrad | plocha před Starým purkrabstvím

Voda je život

Velice nás těší Váš zájem o akci VODA JE ŽIVOT a těšíme se na Vás!

Prosím přečtěte si několik důležitých organizačních informací:

• Akce se bude konat na ploše před Starým purkrabstvím na Vyšehradě a termín je středa 16. června 2021 od 9:00 do 18:00 h.


Téma letošní akce je:

ADAPTACE PRAHY NA ZMĚNU KLIMATU

Cílem kampaně je informovat veřejnost o dopadech klimatické změny a představuje způsoby, jak je možné se na tuto již probíhající změnu adaptovat. S touto skutečností se návštěvníci seznámí během interaktivních workshopů, kde se dozví, jaký význam pro ně má městská zeleň i obsah vody v půdě a co způsobí její poškození či nedostatek. Stejně tak se ale lidé dozví, jak vše ovlivnit ve prospěch přírody i svého zdraví.

Budeme si ale hlavně hrát a budeme se bavit!

O to se nám jistě postará moderátor Olda Burda se svými zábavnými hrami a soutěžemi.

Celá akce bude probíhat za velmi přísných hygienických opatření tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků!

Vlastní koncepce akce:

  1. Školní kolektivy se budou muset na akci registrovat - registrace bude spuštěna dne 17. května 2021 od 14 h. 

  2. Doporučujeme registraci i individuálním návštěvníkům. Pokud budou stanoviště obsazená, nebude možné se akce zúčastnit a pokud návštěvník nebude mít rezervaci, bude muset čekat, dokud se některé ze stanovišť neuvolní. 

  3. Děti se budou pohybovat pouze ve skupinách maximálně do 12 žáků/účastníků (tomu budou uzpůsobeny jednotlivé aktivity na stáncích).

  4. Vždy bude pouze jedna homogenní skupina na stánku - je tím myšleno, že nebude možné spojovat různé třídy z různých škol.

  5. Bude přísně vymezený čas na stánku pro danou skupinu - 15 min. + 5 min. na výměnu skupin.

  6. Skupiny budou rotovat po jednotlivých stáncích - přičemž během střídání skupin proběhne dezinfekce jednotlivých stánků.

  7. Veškerý personál/obsluha na stáncích budou mít negativní AG nebo PCR TEST NA COVID 19.

  8. Pokud návštěvníkem nebude školní kolektiv (zde zajišťují testování jednotlivé školy) - musí se všichni návštěvníci přizpůsobit v daný den platným hygienickým opatřením, která vyhlašuje Vláda ČR nebo KHS.


Více informací naleznete zde: vodajezivot.eu


Dopoledne od 9 do 13 hodin je určené především školám,
odpoledne od 13 do 18 hodin pak široké veřejnosti.

Učitelé, vychovatelé nebo další pedagogičtí pracovníci mohou přihlásit svůj kolektiv v našem formuláři – pro přihlášené bude připraven speciální dárek!


Zapojte se do naší foto/video soutěže o zajímavé a hodnotné ceny!

• Přijďte nejdříve k INFO stanu - je to jediný možný VSTUP na akci - zde dostanete veškeré informace.

• Na akci bude cisterna s pitnou vodou (doporučujeme vzít s sebou lahvičku nebo kelímek - na místě nebudou jednorázové kelímky) - jiné občerstvení vzhledem k epidemické situaci nebude zajištěno.

• Připravujeme mlžiče vody - tak aby se děti mohly ve vedru osvěžit!

• Využijeme pro aktivity stín stromů v parku


Na akci Voda je život  budeme fotografovat i pořizovat obrazové záznamy z  celé akce. Účelem fotografování nebo natáčení je pořízení propagačních  fotografií a videa na příští rok a vytvoření fotodokumentace pro  organizátora, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí.

Fotografie a videa budeme zveřejňovat na našem webu, facebooku, instagramu, vimeo i youtube kanálu.

Můžete  tedy vyjádřit nesouhlas s účastí na takovém záznamu - nejlépe tím, že  se akce nezúčastníte. Pokud zpětně zjistíte, že se objevujete na  fotografii či záznamu, na kterém nechcete být, prosím kontaktujte nás  neprodleně na adrese: info@vodajezivot.eu.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti!

Pokud byste měli jakékoli otázky - kontaktujte nás mailem - viz kontakty.


Mgr. Olin Horáček, MBA
vedoucí projektu
olin@vodajezivot.eu

Loading...