Voda je život

2021

16. června 2021 | 9.00–18.00 hodin
Vyšehrad | plocha před Starým purkrabstvím

Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky nebo žák některé ze škol na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje.

Soutěžící prostřednictvím webového formuláře (www.vodajezivot.eu)  posílají originální fotografie na dané téma. Fotografie by měla být ve formátu “.jpg” a neměla by být větší než 10 MB. 

Každý jednotlivý soutěžící může na soutěžní web umístit max. 3 fotografie.

Téma soutěže je "Adaptace Prahy na změnu klimatu".

Divácké hlasy za jednotlivé příspěvky soutěžícího se nesčítají.

Návštěvníci (diváci) pro fotografie hlasují na webu soutěže. Po  skončení hlasování (14. 6. 2021, ve 23:59 h) se stanoví pořadí dle počtu  získaných hlasů.

Pro každou jednu fotografii či video může každý divák hlasovat pouze  jednou denně. Průběžný stav hlasování se zobrazuje na webu www.vodajezivot.eu.

Za soutěžní snímek se budepovažovat také obraz/obrázek, jehož fotografie bude přihlášena do FOTO soutěže. 

Divácký hlas pro fotografii či video se započítá okamžitě po kliknutí  na buton pro hlasování. Opětovný pokus o hlasování pro stejnou  fotografii nebude započítán.

Počty hlasů budou zveřejněny po skončení soutěže na stránkách vodajezivot.eu.

Výhry získají soutěžící v pořadí na 1. - 10. místě pro všechny 3 kategorie zvlášť. Celkově tedy bude odměněno 30 soutěžních snímků s  nejvyšším počtem diváckých hlasů v jednotlivých kategoriích. 

Pro určení výsledného pořadí soutěže se každému soutěžícímu započítá pouze jeden výsledek - ten nejlepší.

Ceny pro jednotlivé výherce i týmy budou předány 16.6.2021 na  propagační akci Voda je život na Vyšehradě. Sledujte prosím web akce, kde bude upřesněn čas vyhlášení výsledků a předání cen.


Ceny:

pro jednotlivé kategorie:

A/ jednotlivci do 10 let

B/ jednotlivci od 10 do 15 let

C/ jednotlivci od 15 let


• 1. cena - voucher v hodnotě 1.500 Kč na nákup zboží a služeb v e-shopu Fotoškoda

• 2. cena - voucher v hodnotě 1.000 Kč na nákup zboží a služeb v e-shopu Fotoškoda

• 3. cena - voucher v hodnotě 500 Kč na nákup zboží a služeb v e-shopu Fotoškoda

• 4. - 10. cena - věcné ceny 


Jednotlivé vítěze budeme informovat prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou uvedou při registraci.

Pokud  se soutěžící nebudou moci dostavit na slavnostní předání cen, mohou se  individuálně domluvit s Organizátorem na předání ceny, a to nejpozději  do 25. 6. 2021.

Pořadatelem akce je Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
Organizátor soutěže - Kristián spol. s r. o., Výstupní 6, 10100 Praha 10, tel. 226 201 630.

Organizátor i Pořadatel si vyhrazují právo provést změny pravidel nebo celou soutěž  zrušit a to bez udání důvodu. Dále si vyhrazují právo rozhodnout o  všech sporných případech.

V případě jakýchkoli nejasností či stížností se obracejte na Organizátora soutěže - e-mailem na adresu: info@vodajezivot.eu.

Soutěžící,  který poskytne svou fotografii nebo video na webu soutěže, souhlasí  tímto krokem s pravidly soutěže. Pokud by si tento souhlas rozmyslel -  má kdykoliv po dobu konání soutěže možnost svůj souhlas odvolat a to  prostřednictvím e-mailu: info@vodajezivot.eu a do předmětu mailu uvede "Odvolání souhlasu”. Poskytnuté osobní údaje  budou použity jen a pouze pro účely této soutěže. Po skončení akce -  nejpozději do 31. 8. 2021  budou veškeré údaje smazány. Poskytnuté  soutěžní fotografie a videa budou použity na webu a instagramu akce Voda  je život. Každý soutěžící si zodpovídá za soutěžní příspěvky, zejména za to, že nejsou porušována pravidla GDPR. V případě jakýchkoli nejasností či problémů se obracejte na Organizátora - e-mailem na adresu: info@vodajezivot.eu.


Datum uveřejnění těchto pravidel: 17. 5. 2021.

Loading...