You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Voda je život

Magistrát hlavního města Prahy spustil 1. července 2017 osvětovou kampaň zaměřenou na vhodný pitný režim obyvatel hlavního města.

Kampaň má upozornit občany na dostatečný přísun tekutin, nejlépe čisté vody, během dne, zvláště v době vysokých letních teplot. Množství přijímaných tekutin závisí na řadě faktorů - především pak na věku, zdravotní kondici, tělesné zátěži, prostředí aj. Na dostatečný přísun tekutin by měl dbát každý, a to nejen u sebe, ale také u svých blízkých. To se týká především malých dětí a také seniorů, kteří často na pitný režim zapomínají.

Magistrát hlavního města Prahy připravil letáky, které shrnují nejdůležitější informace o následcích nedostatečného přísunu vody na organismus, příznaků dehydratace organizmu, léčbě dehydratace. A zejména obsahují rady týkající se prevence rizika dehydratace u nejvíce ohrožených skupiny obyvatel, jimiž jsou již zmiňované malé děti a senioři.

Akce je pod záštitou starostky městské části Praha 2 Mgr. Jany Černochové.

Záštita

Akce FOLIMANKA 22.7.2017,
13:00 - 18:00

Pozvánka

Program akce Folimanka

Zaměření akce:

Akce je zaměřena na širokou veřejnost, zejména na rodiny s dětmi a na seniory. Akce bude mít komunitní charakter a edukativní rozměr, kdy chceme informovat cílovou skupinu o významu vody v přírodě – z hlediska fungování přírody, ale také fungování člověka a zvířat. Dále bude kladen důraz na dodržování pitného režimu.

Veškeré aktivity budou směřovat k pobavení všech účastníků a veškeré aktivity budou mít zároveň vzdělávací charakter.

Program akce

13:00h Zahájení akce
13:15h Zahájení soutěže - úvodní slovo moderátora
14:00h Divadelní představení
15:30h Vystoupení bublináře Václava Strassera
16:00h Divadelní představení
17:00h Zábavný workshop bublináře Václava Strassera
18:00h Zakončení akce

V průběhu celého odpoledne budou probíhat zajímavé, vzdělávací a zábavné soutěže o ceny
- všichni vyhrávají!


Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Kontakty

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
http://portalzp.praha.eu, www.praha.eu
ochranaklimatu.praha.eu
info@vodajezivot.eu