Voda je život 2022

Velice nás těší Váš zájem o akci Voda je život 2022
a těšíme se na Vás!

Prosím přečtěte si několik důležitých organizačních informací:
 

 • Akce se bude konat v parku LANNOVA
 • Termín je čtvrtek 16. června 2022 od 9:00 do 18:00 h
 • Téma letošní akce je: Adaptace Prahy na změnu klimatu

Cílem kampaně je informovat veřejnost o Adaptace Prahy na změnu klimatu - a to s důrazem na důležitost vody ve městě.


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Budeme si ale hlavně hrát a budeme se bavit!

O to se nám jistě postará moderátor Olda Burda se svými zábavnými hrami a soutěžemi.

Vlastní koncepce akce:

 1. Školní kolektivy se registrují na webu akce - registrace je již spuštěna (vodajezivot.eu).

 2. Po zaregistrování jednotlivých stanovišť, která chcete se svými žáky navštívit, dostanete e-mail s potvrzením, že registrace proběhla vpořádku.

 3. V jednotlivých stáncích budou děti ve skupinách maximálně do 15 žáků/účastníků (tomu budou uzpůsobeny jednotlivé aktivity na stáncích). Pokud má vaše třída více než 15 žáků, musíte si udělat 2 registrace (rozdělte třídu na 15 + zbytek - příklad: třída má 25 žáků - musíte udělat 2 registrace na 15 a 10 žáků) - umožníte tím lepší vytěžování jednotlivých stánků.

 4. Je vymezený čas 15 min. na stánku pro danou skupinu -  + 5 min. na výměnu skupin.

 5. Skupiny budou rotovat po jednotlivých stáncích. 

 6. Každý zaregistrovaný pedagog si může na webu akce (vodajezivot.eu) ověřit, na jaká stanoviště se zaregistroval a tuto informaci mu poskytnou též v infostanu.

 7. V případě jakýchkoli nejasností - kontaktujte na e-mailu info@vodajezivot.eu nebo během akce 

  kontaktujte organizátory v infostanu.

Dopoledne od 9 do 13 hodin je určené především školám, 

odpoledne od 13 do 18 hodin pak široké veřejnosti.

Zapojte se do naší foto/video soutěže o zajímavé a hodnotné ceny: https://vodajezivot.eu/fotosoutez


INFORMACE K VLASTNÍ AKCI

Přijďte nejdříve k INFO stanu - je to jediný možný VSTUP na akci - zde dostanete veškeré informace - zejména váš program - který jste si navolili při registraci.

Na akci bude stánek s pitnou vodou ZDARMA. Doporučujeme vzít s sebou lahvičku nebo kelímek - (na místě budou kelímky na zapůjčení oproti vratné záloze 50 Kč). Dále budou pro děti k dispozici domácí limonády ZDARMA

Na akci Den Země  budeme fotografovat i pořizovat obrazové záznamy. Účelem fotografování nebo natáčení je pořízení propagačních  fotografií a videa na příští rok a vytvoření fotodokumentace pro organizátora, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí.

Fotografie a videa budeme zveřejňovat na našem webu, facebooku, instagramu, vimeo i youtube kanálu dle pravidel GDPR.

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně. V případě, že nechcete být snímáni, obraťte se na organizátory akce na INFO stanu.

Pokud zpětně zjistíte, že se objevujete na  fotografii či záznamu, na kterém nechcete být, prosím kontaktujte nás neprodleně na adrese:  info@vodajezivot.eu.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti!

Pokud byste měli jakékoli otázky - kontaktujte nás mailem na adrese: info@vodajezivot.eu.