Voda je život 2022

Velice nás těší Váš zájem o akci Voda je život 2022
a těšíme se na Vás!

Prosím přečtěte si několik důležitých organizačních informací:
 

 • Akce se bude konat v parku LANNOVA
 • Termín je čtvrtek 16. června 2022 od 9:00 do 18:00 h
 • Téma letošní akce je: Adaptace Prahy na změnu klimatu

Cílem kampaně je informovat veřejnost o Adaptace Prahy na změnu klimatu - a to s důrazem na důležitost vody ve městě.


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Budeme si ale hlavně hrát a budeme se bavit!

O to se nám jistě postará moderátor Olda Burda se svými zábavnými hrami a soutěžemi.

Vlastní koncepce akce:

 1. Školní kolektivy se registrují na webu akce - registrace je již spuštěna (vodajezivot.eu).

 2. Po zaregistrování jednotlivých stanovišť, která chcete se svými žáky navštívit, dostanete e-mail s potvrzením, že registrace proběhla vpořádku.

 3. V jednotlivých stáncích budou děti ve skupinách maximálně do 15 žáků/účastníků (tomu budou uzpůsobeny jednotlivé aktivity na stáncích). Pokud má vaše třída více než 15 žáků, musíte si udělat 2 registrace (rozdělte třídu na 15 + zbytek - příklad: třída má 25 žáků - musíte udělat 2 registrace na 15 a 10 žáků) - umožníte tím lepší vytěžování jednotlivých stánků.

 4. Je vymezený čas 15 min. na stánku pro danou skupinu -  + 5 min. na výměnu skupin.

 5. Skupiny budou rotovat po jednotlivých stáncích. 

 6. Každý zaregistrovaný pedagog si může na webu akce (vodajezivot.eu) ověřit, na jaká stanoviště se zaregistroval a tuto informaci mu poskytnou též v infostanu.

 7. V případě jakýchkoli nejasností - kontaktujte na e-mailu info@vodajezivot.eu nebo během akce 

  kontaktujte organizátory v infostanu.

Dopoledne od 9 do 13 hodin je určené především školám, 

odpoledne od 13 do 18 hodin pak široké veřejnosti.